Chuông đồng từ lâu đã trở thành văn hoá tâm linh tuổi thọ không thể thiếu trong tín ngưỡng tôn giáo thờ cúng của người Việt. bây giờ nó không chỉ xuất hiện trong các ngôi đình, ngôi chùa mà nó còn được người ta thấy trong những nơi như […]